Publicacions i articles


  • Videojocs a l'aula (Miquel Àngel Torrico Franco, publicat a la revista Educat núm.2, pàgs. 10 - 12).