Estimulació cognitiva

L'estimulació cognitiva està dirigida a mantenir o millorar les funcions cognitives (la memòria, l'atenció, el llenguatge, el raonament, l'abstracció, la percepció, el càlcul i les pràxies) a través d'exercicis i tasques individuals i adaptades a les característiques i necessitats concretes de la persona. 

L'objectiu final és augmentar el benestar i l'autonomia durant el major temps possible, contribuint així a la millora global de la conducta i de l'estat d'ànim del pacient ja que augmenta la seva autoestima. 

Per tots aquests motius, aquesta intervenció es recomana a persones grans sense deteriorament cognitiu, persones que han vist afectades les seves funcions cognitves (memòria, atenció,..) o persones amb alguna malaltia que afecti una o més de les funcions cognitives (Alzheimer o altres demències, Parkinson, dany cerebral,...).