Psicologia infantil i de l'adolescència

Des de l’àrea de psicologia infantil i de l’adolescència ens centrem a millorar i optimitzar l’evolució, el desenvolupament, el benestar emocional i els problemes conductuals. Treballem:

• Problemes d’hiperactivitat (parla en excés, és molt inquiet) i
  d’impulsivitat (dificultat per a organitzar-se, no planifica).
• Problemes adaptatius.
• Problemes de comportament (desafiant,
  discussions, incompliment de normes...).
• Agressivitat (dificultat per gestionar les emocions, explosions
  d’ira, rebequeries...).
• Alteracions del son.
• Ansietat.
• Pors.
• Dificultat per controlar els esfínters.
• Dificultat per afrontar els canvis.
• Dèficit en habilitats socials.
• Trastorns de la conducta alimentària.
• Tics.
• Problemes de relació pares-fills.
• TDAH.
• Processos de dol.
• Trastorns del desenvolupament.